Ett av kraven är att personen har förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.