Personalen på Herrgårdens förskola i stadsdelen Rosengård har känt sig otrygga och oroliga under en längre period då förskolan drabbats av hot och våld utifrån. Åsa Petersson på Kommunal sektion 59 i Skåne ger ett exempel på hur personalen har haft det:
– När de har sina APT-möten vågar de inte sitta med ryggen mot fönstret. De är så otrygga i miljön att de hela tiden måste ha blicken vänd mot fönstren.
– Jag var där i dag och jag ställde mig frågan ’skulle jag vilja lämna mitt barn här?’ Nej, blev svaret och då ska ingen annan behöva göra det heller, säger Åsa Petersson.

Bland annat finns ärr av eldsvådor i trappuppgången till förskolan, som ligger i en lägenhet, och det finns mycket märkliga hål i dörren, berättar hon.
Personalen och de 34 barnen är fortfarande tillsammans men har flyttat till en tillfällig lokal. Åsa Petersson tycker att stängningen var en bra åtgärd i ett akut läge, eftersom det är miljön som är problemet.
– Men alla grät i morse. Det är ingen som vill stänga, de har jobbat där i både 12 och 13 år och förskolan är deras livsverk, säger hon.