– Det har ju visat sig att många privatanställda som går på föräldraledighet inte känner till att de kan förlora pensionspengar om de inte skickar in en viss blankett.

Vad är det för blankett?
– Det är en ansökan om premiebefrielse under föräldraledigheten, som man skickar till AFA Försäkring. Om arbetsplatsen har kollektivavtal så går fackets försäkring in och betalar premien under föräldraledigheten.

Vad kan det här betyda för pensionen?
– Det handlar i år om 4,1 procent av lönen, i praktiken cirka 10 000 kr som ska förränta sig och så småningom ge högre pension.

Om man redan varit föräldraledig och missat det här?
– Det går att anmäla efteråt.

Vad är det mer för försäkringspengar som glöms bort?  
– Det är AGS, Avtalsgruppsjukförsäkringen. Är man sjukskriven mer än 14 dagar får man extra ersättning från AGS, fackets avtalsförsäkring. Men för att ersättningen ska betalas ut behöver också detta anmälas till AFA Försäkring.

Har ni nått ut med kampanjen?
– Ja, vi har fått över 1000 samtal under några veckor till vår telefonsluss, och 45 000 har gått in på vår kampanjsida och läst om försäkringarna. Men det finns också över 8 000 fackliga försäkringsrådgivare ute på arbetsplatserna som försöker informera.

Vad ska man göra om man vill veta mer?
– Man kan gå in på www.lo.se och sen klicka på facket försäkrar. Man kan också ringa 020-56 00 56.