Attendo har ett omfattande kvalitetsarbete som innefattar alltifrån regelbundna egenkontroller och uppföljning, till kompetensutveckling och väl utarbetade rutiner för avvikelsehantering.
Genom idogt kvalitetsarbete och god uppföljning ligger vi i dag långt under rikssnittet vad gäller såväl Lex Sarah- som Lex Mariaanmälningar.
Som föregångsföretag inom privat vård- och omsorg kommer Attendo att med start från 2010, i takt med att beslut inkommer från Socialstyrelsen, öppet redovisa anmälningar, åtgärder och uppföljning på vår webbplats. Detta för att åskådliggöra betydelsen av att anmälningar görs samt att öka förståelsen för att en anmälan inte är att likställa med en dåligt fungerande verksamhet – snarare tvärtom.
I hög grad är det vi själva som gör anmälningar till Socialstyrelsen, eftersom det är en så viktig del av vårt kvalitetsarbete.
 
Attendo var också först bland de privata vårdbolagen att införa meddelarfrihet för våra anställda. Vi uppmuntrar transparens och högt i tak eftersom vår verksamhet utvecklas bäst genom en kontinuerlig dialog med medarbetare, brukare, närstående och våra kommunala uppdragsgivare.
 
Vi diskuterar gärna dessa frågor med Kent Werne och andra som så önskar. Det skulle dock onekligen bli en intressantare och mer givande diskussion om den baserades på fakta och sakliga argument istället för insinuanta påståenden och faktafel. Som entreprenör inom vård och omsorg är vårt primära mål att erbjuda en trygg och god omsorg med hög kvalitet.
Vi är övertygade om att det, för att skapa bra kvalitet, krävs olika typer av aktörer och viss vinst för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten. Attendo skulle knappast få förnyat förtroende från våra uppdragsgivare om vi inte levde upp till högt ställda kvalitetskrav.
 
Jonas Morian
Presschef, Attendo Care