Nu hotas den svenska modellen med kollektivavtalsreglerade villkor av både EU-domstol och den borgerliga regeringen. Regeringen föreslår att utländska avtal som påstås klara minimikraven ska jämställas med våra svenska kollektivavtal.

I vår enkätundersökning har närmare 12 000 medlemmar svarat på olika politiska ställningstaganden. Vi har sedan ställt samma frågor till de politiska partierna. Resultatet är tydligt. Våra medlemmar ställer inte upp på vare sig lönedumpning eller oschysst konkurrens.
Det kanske inte är förvånande men det är ändå väldigt talande att medlemmarna är så tydliga och att den svenska kollektivavtalsmodellen är så starkt förankrad.

LO-distriktet i Stockholms län
kräver att den borgerliga regeringen river upp lagförslaget Lex Laval och slutar med sitt dubbelspel.
 
LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN
Uttalande antaget på representantskapets årsmöte 14 april 2010