SVAR: Plusjobb är ett slags arbetsmarknadspolitiskt program och betraktas tyvärr inte som förvärvsarbete enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det kan därför inte ligga till grund för ersättning från a-kassan. Men plus­-jobb är så kallad överhoppnings­bar tid och om man haft annat arbete före plusjobbet kan det ligga till grund för a-kassa. Om du haft ersättning från kassan och är utförsäkrad kan du få en högre ersättning om du får erbjudande om deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Kontrollera därför med kassan om du ändå har nytta av att vara medlem innan du begär utträde.