Förra året fick DO, Diskrimineringsombudsmannen, in 33 anmälningar om diskriminering på grund av graviditet och 69 anmälningar på grund av föräldraledighet, 13 av dessa kom från män.
Fram till mitten av april i år har DO fått in 12 anmälningar om diskriminering på grund av graviditet och 22 på grund av föräldraledighet. Anmälningarna gäller bland annat uppsägning, att inte få söket eller utlovat jobb, utebliven befordran och sämre löneutveckling.

Flera anmälningar avskrivs av DO för att den påstådda diskrimineringen ligger för långt tillbaka i tiden, mer än fyra månader, för att det ska gå att väcka talan i domstol. DO avskriver också för att det som anmäls inte är diskriminering eller för att det är svårt att bevisa att en sådan ägt rum.
DO undersöker alltid om anmälaren är med i facket och om den fackliga organisationen är beredd att driva ärendet. I så fall överlämnas anmälan från DO till facket.

Samtidigt säger Kommunal och andra fackliga organisationer att de inte har märkt av någon ökad diskriminering på arbetsplatserna.
– Det är ytterst sällan något sådant fall kommer till oss centalt. Och får vi en anmälan gör vi en arbetsrättslig bedömning för att pröva om det finns någon möjlighet att driva fallet och nå framgång, säger Lasse Thörn som är chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Enligt förbundets statistik om centrala tvisteförhandlingar år 2008 avslutade Kommunal 14 tvister om jämställdhet.
År 2009 avslutade förbundet fyra sådana ärenden. Två av dessa avslutades utan att diskriminering eller missgynnande kunde konstateras. En kvinna fick löneökning som övriga på arbetsplatsen och en kvinna fick en ny anställning hos arbetsgivaren.
Om Kommunal lokalt kommer överens med arbetsgivaren i tvister om jämställdhet kommer detta inte med i förbundets centrala tvistestatistik.

LO–TCO Rättskydd är fackförbundens juridiska byrå som hjälper fackförbunden att rättsligt driva fall om bland annat diskriminering.
Susanne Lundberg är chef för Rättsskyddets arbetsrättsenhet. Hon är förvånad över att DO har så många anmälningar om diskriminering på grund av graviditet eller föräldraledighet.
– Visserligen har vi också en liten topp just nu där ett sådant fall nyligen har avgjorts i Arbetsdomstolen och vi har stämt till AD i ytterligare två fall. Men annars är det få fall av diskriminering som lämnas till oss, säger hon.

Innan Susanne Lundberg blev enhetschef på Rättsskyddet arbetade hon som förbundsjurist åt kommunaltjänstemännens fackförbund, SKTF.
– Under mina år där var det högst ett par frågor som rörde diskriminering. Det kan ju bero på att gravida och föräldralediga typiskt sett inte är stridslystna. Men varför vänder de sig då till DO och inte till oss? Jag tror inte att det finns någon motvilja från fackligt håll att driva fall om diskriminering, säger Susanne Lundberg.

(OBS! Detta är en uppdaterad artikel då den första versionen innehöll en felaktig siffra.)