– Våra medlemmar vill att man sätter in personal. Det är ju det man har sparat på, säger Camilla Dahl, vice ordförande i Kommunal sektion fem i Köping.
En belöning som nämnts från politikerna är tårta.
– Bjuds man på tårta och går underbemannad hela tiden så blir det ett hån, säger Camilla Dahl.

Enligt henne är det främst inom äldreomsorgen man har sparat in på resurserna. Bland annat har man satt i system att inte ta in vikarier för de tre första sjukdagarna.
– Det har varit krav från politikerna att tänka på budgeten.
Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson (S) säger till KA att överskottet ska användas till att betala på kommunens låneskuld. Att bestämma om eventuell belöning överlämnar hon åt arbetsgivarna.
– Allt överskott är inte att man har sparat i verksamheten, säger hon.

En förklaring till vinsten är enligt henne att arbetsgivar- och försäkringsavgifter sänktes.
– Det är inga signaler som nått fram hit, att man känt sig underbemannad, säger hon.
Också i Hudiksvall tackar politikerna de anställda i kommunen, skriver Hudiksvalls tidning. Detta genom att dela ut 500 kronor per anställd eftersom de har genomfört bromsåtgärder. Pengarna ska användas till kompetensutveckling, arbetsmiljö och friskvård.