SVAR: Precis som du skriver har du rätt till arbetstidsförkortning tills barnet är åtta år, oavsett om du arbetar dag eller natt eller om vikarie behövs. Däremot ska du samråda med arbetsgivaren om förläggningen av arbetstidsförkortningen. Behöver du stöd i frågan, kontakta din sektion.