SVAR: Även om det finns kollektivavtal har arbetsgivaren ingen skyldighet att lämna ut individuella löneuppgifter som gäller icke medlemmar i facket. Där­-emot kan man få lönestatistik­-avtal, som visar på lönerna för alla. Om kollektivavtal saknas på din arbetsplats saknas också löneavtal.