Personliga assistenter har sämre anställningsskydd än andra. Kollektivavtalen bygger på att en brukare/kund ska slippa en personlig assistent han inte gillar.
Detta krockar med diskrimineringslagen som bland annat ska skydda gravida och föräldralediga från att bli sämre behandlade för att de väntar eller har barn.

Erika Roth blev uppsagd från sitt arbete som personlig assistent när hon var hemma med sin nyfödda dotter Alicia. Brukaren vill hellre ha hennes vikarie. Inte för att Erika misskött sig utan för att brukaren tycker att själva bytet av assistent är för jobbig.
Erikas arbetsgivare var Amanda Assistans, som har kontor i Falköping och verkar i Västsverige. Företaget tillämpar ett kollektivavtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna som omfattar privatanställda personliga assistenter.
Erika var enligt avtalet anställd ”för viss tid så länge assistansuppdraget varar”.
Enligt detta avtal, som Kommunal godkänt, kan anställningen upphöra omedelbart och utan uppsägningstid om ”arbetsgivaren inte längre kan garantera assistensens kvalitet och/eller säkerhet” eller när ”brukaren och assistenten inte längre fungerar tillsammans.”

När brukaren meddelade Amanda Assistans att Erika inte var välkommen tillbaka efter föräldraledigheten blev hon med stöd av avtalet uppsagd.
Erika tog kontakt med Kommunal som kunde konstatera att arbetsgivaren enligt avtal kan säga upp henne i ett sådant läge, men enligt lag inte så länge som föräldraledighet pågår. Kommunal erbjöd Erika hjälp med att försöka få arbetsgivaren att erbjuda henne ett nytt assistansuppdrag som alternativ till uppsägning.
– Vi gjorde vad vi kunde för Erika med hänsyn till att det inte är världens bästa avtal vi följer, säger Carina Birgersson som tillhör styrelsen för Kommunal Lidköping.

Erika tackade nej till Kommunals erbjudande. Hon anmälde istället sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Erika tycker inte att arbetsgivaren har rätt att förstöra föräldraledigheten genom att oroa henne och barnet.
– Mitt i amningen får jag veta att jag är uppsagd från den dag jag tänker komma tillbaka. Ett sådant besked kan vänta tills föräldraledigheten är över. Jag vill inte heller som Kommunal föreslog förstöra ledigheten med att behöva diskutera nya jobb hos Amanda assistans. Det hade också kunnat vänta tills jag är tillbaka, säger hon.

Erika tycker att det är viktigt att ärendet prövas av DO.
– Om jag hade gått med på att Amanda Assistans skulle försöka hitta ett nytt jobb åt mig kanske jag inte skulle få något. Brukarna kanske inte vill ha någon personlig assistent som riskerar att vara hemma med sjuka barn. Då hade jag missat chansen att anmäla uppsägningen till DO, resonerar Erika.

Ytterligare två personliga assistenter har blivit uppsagda av företaget och anmält detta till DO som diskriminering av gravida och föräldralediga. Och en annan uppsagd vid företaget har fått skadestånd efter ingripande av Kommunal.
Fredrik Tholén, vd för Amanda Assistans, försäkrar att han inte har något emot gravida och föräldralediga.
– Men det är kundens uppfattning som är avgörande, säger han.
Fredrik Tholén tycker inte att Erika har diskriminerats.
– Jag har följt avtalet efter att ha frågat Vårdföretagarna om råd. Det är orimligt om det är diskriminering att jag berättar för Erika att brukaren inte vill ha henne tillbaka och att jag måste säga upp henne för att assistansuppdraget har upphört, eller att jag skulle diskriminera om jag vill diskutera med henne om eventuellt andra lämpliga jobb när föräldraledigheten är över, säger han.

Maria Sundling Grundtman, som är förhandlare/rådgivare åt Vårdföretagarna, kan inte svara tydligt ja eller nej på om deras medlemsföretag har rätt att säga upp den som är gravid eller föräldraledig.
– Det är inte tillåtet att säga upp någon av dessa skäl. Men om det finns något i relationen som inte fungerar mellan den personliga assistenten och brukaren/kunden kan det enligt avtalet vara möjligt med uppsägning, säger hon.
Ingela Ekman, handläggare på DO, som utreder Erika Roths anmälan kommer inom kort att kalla Amanda Assistans vd till en överläggning för att höra hans synpunkter i ärendet.
– Jag kan inte nu säga om vi går vidare med anmälan. Men jag tycker att det låter märkligt om ett kollektivavtal i praktiken gör det möjligt att diskriminera som är förbjudet enligt lag. Det är inte omöjligt att DO försöker agera för att ändra avtalet. Vår uppgift är ju att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter, säger hon.

Margaretha Johansson är ombudsman på Kommunal och ansvarig för avtalet med Vårdföretagarna som rör personliga assistenter. Hon säger att avtalet inte får användas för att kringgå diskrimineringslagen.
– Men det är klart att det blir ett problem om brukaren säger att han inte vill ha tillbaka en personlig assistent som är föräldraledig, tillägger hon.
Avtalet gäller fram till årsskiftet. Margaretha Johansson kan inte svara på om Kommunal kommer att försöka ändra avtalet så att gravida och föräldralediga slipper att riskera jobbet.
– Vi ska ha en avtalskonferens i augusti. Någon gång i höst gör vi sedan en prioritering av våra krav inför avtalsförhandlingen, säger hon.