Det är tidigare känt att föräldraledighet försämrar inkomstutvecklingen. Men för varje månad som pappan är hemma med barn, ökar mammans framtida årsinkomst med sju procent.

Det gäller även sedan man tagit hänsyn till hur länge mamman varit hemma. Mammaledighet påverkar dock inte pappans inkomst.