Bakgrunden är en Lex Sarah-anmälning och utredning som lett till att en arbetsledare sagts upp och tre vårdare omplacerats på Villa Balder, ett fritidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vikarier beskrev hur en pojke som var utagerande och våldsam mot både personal och andra barn vid flera tillfällen hade låsts in i ett litet utrymme för att lugna ner sig.

I förhandlingar pekade Kommunal på att personalen flera gånger förgäves slagit larm om förhållandena och att arbetsledningen inte fungerade. Förhandlingarna ledde till att socialförvaltningen tog tillbaka kraven på uppsägning av vårdarna, medan uppsägningen av arbetsledaren kvarstod.

Nu har socialnämndens arbetsutskott överlämnat sin egen utredning av händelserna till polisen för att den ska bedöma om något brott är begånget.
– Det var ett beslut som politikerna tog. Frågan har uppmärksammats lokalt och vi har fått skrivelser från FUB och andra som haft synpunkter på att det inte gjorts någon polisanmälan, säger kommunens socialchef Sergio Garay.

Catharina Berghorn på Kommunals sektion förklarar att det nu spridit sig en rädsla inom handikappomsorgen. Alla är rädda att bli anmälda.
– Det handlar om ett mycket svårt arbete med de här barnen och ungdomarna. Rädslan gör att man inte törs vara aktiv och arbeta enligt de genomförandeplaner man har för de här barnen. Det är olyckligt, och ett arbetsmiljöproblem i sig, säger hon.

Socialchefen Sergio Garay säger att det inte funnits någon kontinuerlig handledning för personalen, men att man har kunnat begära stöd om problem uppstår. Han säger att kommunen nu ska satsa på kompetensutvecklig och utbildningsinsatser för personalen som arbetar med de här barnen.

Rie Boulund (M) är ordförande i kommunens socialnämnd:
– När någon stjäl pengar är det självklart att det blir en polissak, många tycker att det här är värre, att någon blir inlåst. Vi har inga riktlinjer för hur vi ska göra i sådana här fall, därför valde vi att lämna över utredningen till polisen för en bedömning. Det fanns ingen politisk oenighet kring detta.
Rie Boulund tillägger att personalen har ett mycket svårt arbete och att kommunen nu ska satsa på utbildning för den här gruppen.