Kommunals avtalsdelegation finns i Stockholm under torsdagen och fredagen.

Bakgrund

SKL är arbetsgivarorganisation för Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och två regioner.

Pacta är arbetsgivarorganisation för företag inom sjuk- och äldrevård, skolor och förskolor, räddningstjänstförbund, fastighets-, energi, va- och renhållningsföretag mm som har samma kollektivavtal som kommuner och landsting.