Kommunals avtalsdelegation är samlad i Stockholm idag och i morgon fredag.