Kommunsektorn (kommuner och landsting) får i år 17 krismiljarder från Anders Borg. Men det blir ingen fortsättning nästa år. Finansministern motiverar det med att kommunernas skatteinkomster 2011 blir bättre än vad han tidigare trott.
– Återhämtningen i ekonomin ser ut att komma tidigare än vad vi tidigare bedömde i budgeten, säger han.

Om man tittar tillbaka på skatteprognoser som finansminister Borg tidigare presenterat, för exempelvis 2010, så är det nästan bara fel, fel och fel. Nu börjar i många kommuner arbetet med budgeten för 2011. Frågan är om de kan lita på Borgs prognos den här gången.
– Vi ser att vi är på väg ur krisen. Vi liksom Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet drar upp prognoserna för skatteintäkterna för kommunerna. Bedömningen får vi sedan ompröva i höst.
Varför ska man tro på dig nu när du tidigare träffat så fel?

– Våra prognoser är väl ungefär lika tillförlitliga som Ekonomistyrningsverkets, Konjunkturinstitutets eller SKL:s. Det är svårt att göra prognoser under svåra kriser.
Ska kommunpolitiker när de nu sätter igång med sitt budgetarbete tro på din skatteprognos?

– Ja det tycker jag. De ska värna verksamheterna och nu när vi ser att ekonomin för kommunerna förbättras ska de låta det slå igenom i skolan och vården.

Enligt Borgs proposition blir det dock inte fler jobb i kommunsektorn nästa år. 
– Vi har ju fortfarande en kris. Räknar man samman de som jobbar i sektorn och de som servar den är det en liten nedgång i år och sedan stiger det åren framåt. Det blir en ökad sysselsättning i kommunsektorn, förklarar Borg först.
När KA pekar på hans egen jobbtabell: tusen nästa år, ändrar han sig han:
– Ja här ligger det i princip still sedan ökar det med 10-20 000.
Netto drar Anders Borg bort 12 miljarder från kommunsektorn 2011. Hans prognos visar att han tror att kommunerna och landstingen delvis kommer att ta smällen genom att försämra sina ekonomiska resultat med 9 miljarder. Man kan fråga sig om det kommer att bli så. Om kommunerna ska klara investeringar och pensioner behöver de ha betydande överskott anser många kommunekonomer.
– Vi tycker att det är motiverat att kommunerna har ett mer begränsat överskott, vi talar om nära balans trots att det är ett tufft läge i ekonomin.

I januari skrev statsminister Fredrik Reinfeldt i DN att Nya Moderaterna ska stå för reformer som ger välfärdens medarbetare högre löner.
KA frågade Anders Borg på vilket sätt hans nya ekonomiska proposition bidrar till att höja lönerna. Men Borg vill inte kommentera det med hänvisning till att det  pågår en avtalsrörelse.
I propositionen tror han att lönerna i hela ekonomin i år stiger med 2,3 procent och 2,5 procent 2011. Det vill säga betydligt mer än de löneavtal som hittills har slutits.

grafik borgs budget

Under senare år har Anders Borgs prognos för utvecklingen av kommunernas skatteunderlag svängt ordentligt.
Diagrammet visar vad han i olika ekonomiska vårpropositioner (VÅP) och budgetar (BP) spått 2010.
Det är sådana här prognoser kommunpolitikerna använder sig av när de budgeterar.