Målet som kongressen satte 2001 innebar att år 2010 skulle 20 procent av kommunalarna ha påbörjat eller genomfört högskolestudier.

I Skåne hävdar Kommunal att de har nått målet nu, även om statistiken är osäker.
– Vi gör statistiken positiv för oss, den stämmer på ett ungefär, säger Birgitta Almroth på Kommunal Skånes högskolenätverk.
De tolkar statistiken som att de är på god väg.
– Med högskolestudier vill vi höja kompetens och status. Vi vill inte plugga bort våra medlemmar utan de ska kunna höja kompetensen och ändå stanna kvar i sitt yrke, säger Birgitta Almroth.

De har skickat en enkät till sektionerna i Skåne för att se hur många som pluggar. Undersökningen visar inte vilka utbildningar det gäller och Birgitta Almroth vet om att det finns de som jobbar i kommunalyrken samtidigt som de pluggar inom ett helt annat område. Men en del i statistiken är barnskötare som har fått gå fristående kurser för att höja sin kompetens.

Leif Nordin på Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet är nöjd.
– Det var ett djärvt mål vi satte för tio år sedan, säger han.
Hur det ser ut i resten av landet vet de inte. Det gjordes en undersökning 2004 som visade att 14-15 procent hade studerat eller studerade.
– Jag är övertygad om att det har ökat, säger Leif Nordin. Undersökningen är en bekräftelse på att vi är nära.
Leif Nordin och Birgitta Almroth lyfter fram vikten av att göra högskolan tillgänglig för kommunalarna. Bland annat har man gjort en stor satsning på fristående kurser inom äldreomsorg, där Kommunal samarbetar med flera högskolor.

För några år sedan undersökte Kommunal om de som hade pluggat fick högre lön.
– Det visade sig tyvärr att man inte fick större ansvar eller högre lön, säger Leif Nordin.
Hans råd till den som vill plugga är att ta upp den frågan innan man börjar studera. Likaså att fråga om man kan få studera på arbetstid så att inte studier bara är till för dem som kan betala själv. Många skrev i enkäten att de inte hade råd att studera.