Rose-Marie Andersson har 23 toaletter att städa, och får 1 minut och 22 sekunder per toalett. Hon har tio klassrum, och får 5 minuter och 52 sekunder per klassrum.
Det finns nästan 160 kvadratmeter korridorer, hon får 62 sekunder per korridor.
ISS begär 106000 kronor mindre än ADA för att städa Schubergstorpsskolan under ett år.