Martin Lövström i kommunens barn- och ungdomsförvaltning är den som beställde städningen. Han berättar att kommunen ville ha renare klassrum och därför höjde kraven i sin upphandling.
Men hur ska någon kunna städa mer på mindre tid?
– Ja, det är svårt att säga. Det är upp till ISS. Man får städa effektivare. Men det är ju inte meningen att städarna ska springa mellan klassrummen.
Samer Mahra är upphandlare i kommunen, och en av dem som granskade anbuden:
– Vi har inte summerat städtid­en i de olika anbuden, men gjorde några stickprov. Vi bedömde att städtiderna inte skilde sig åt på ett orimligt sätt.
Christer Ekelund är mark­nads­chef på ISS, sitter i Stock­holm, och är den på ISS som alla journalister hänvisas till.
Hur ska en städerska kunna städa bättre på mindre tid?
– Vi kan inte svara på det. Vi vet inget om vad hon hade för tider förut. Det här är en ny anställning och en ny kalkyl. Därför är det väldigt svårt att bemöta en sådan fråga.
Varför tog det så lång tid innan städarna fick besked om jobb?
– Vi hade egna övertaliga städare som först skulle placeras, och vi hade förhandlingar med facket som tog tid.

Mer städning till lägre pris! Hur ska det här gå ihop?

KA:s jämförelse mellan ADA:s och ISS:s bud för åren 2010-2013:

SCHUBERGSTORPSSKOLAN:

  ADA ISS
Ett klassrum 7 min 43 sek 5 min 52 sek
En korridor 1 min 34 sek 1 min 2 sek
En toalett 1 min 12 sek 1 min 22 sek

SLÖINGESKOLAN:

  ADA ISS
Ett klassrum 10 min 2 sek  7 min 57 sek
En korridor 1 min 57 sek 1 min 2 sek
En toalett 1 min 8 sek 1 min 43 sek

Fotnot: Tiderna är ett genomsnitt.