– I en trygg grupp finns det normer med fokus på arbetsuppgifterna. Om något händer säger man ”så gör vi inte här”, säger Kristina Östberg.
Hon är psykoterapeut med inriktning på KBT, kognitiv beteendeterapi, och har många års erfarenhet av arbete på personalavdelningar.?
– Ofta börjar mobbning vid förändringar av grupper, om det kommer en ny chef, om det är varsel eller uppsägningar. En signal är att värderingar glider åt personligt tyckande, att man börjar säga saker fritt utan att någon säger ifrån.?

Kristina Östberg tar en hemtjänstgrupp som exempel. Den är illa ute om personalen i första hand ser till sina egna intressen när de väljer vilka de ska gå hem till.?
– Om chefen är aningslös och tycker att det går bra, då har den gett utrymme för att personalen själv ska sätta gränserna.?
Kristina Östberg anser att det blir farligt när man alltid får välja vem man ska jobba med. Det kan  bilda subgrupper med olika normer.
– Det är viktigt att ha en basstruktur så att allt kommer upp till ytan. Då kan man undvika missförstånd. Att man har krav på att det ska vara skoj på jobbet är inte rimligt om vissa arbetsuppgifter kan väljas bort för att de är tråkiga, säger Kristina Östberg.

Hon ser fyra arbetsgrupper med olika mönster. I den trygga gruppen tar man itu med mobbning.
I den otrygga ambivalenta grupp­en är ledarskapet varierande. Regler och rutiner följs inte, tyckandet tar för mycket tid. Det kan finnas elakt skvaller och tendenser till mobbning.
– Känslorna går upp och ner. Vem som utsätts kan skifta, man vet vad som är rätt, men hinner inte reda ut saker.
Rådet är att sätta gränser och inte bli informell ledare. I stället ska man prata med chefen och be den arbeta med gruppen.
I den otrygga undvikande gruppen finns grupper i gruppen, ofta en informell ledare och chefen är inte närvarande.
– Här finns flera uppsättningar av normer. Mobbning är vanligt. Men den erkänns inte. Rädsla finns för att själv bli drabbad. Om chefen skulle ta en maktkamp med en mobbare är risken stor att chefen förlorar.
– Chefen är den enda som har befogenhet, därför måste den ta kampen. Gärna med hjälp utifrån.
Rådet till den som blir utsatt är att säga ifrån och sätta gränser. Kristina Östberg tycker att man ska fråga sig själv hur länge man står ut. Det kommer att ta lång tid innan gruppen förändras.

En otrygg undvikande grupp kan förvandlas till en otrygg destruktiv grupp. Båda grupperna är vanliga om arbetslaget länge jobbat självständigt och där man bytt chef ofta.
I den destruktiva gruppen finns en destruktiv chef, men den kan uppträda och prata som en trygg chef. Därför är det svårt att upptäcka hur det är.
– En sådan här chef väljer att ta de informella ledarna till sig och gynna dem. Här kan mobbning starta inom några timmar.
I den här gruppen är mobbning en överlevnadsstrategi och chefen är mobbaren. De som jobbar har inordnat sig i hackordningen. Rådet till den som är ny är att vända i dörren och ta ett annat jobb.

Om man är utsatt tycker hon att man ska skriva upp exakt vad som händer. Sedan ska man vända sig till högre chefer, men inte ta med chefen på mötet.
– Ta hjälp, tänk på att vad du än säger så kan du bli förtalad. Prata om negativa beteenden och ta upp fakta. Säg inget negativt om chefen, det kan vändas emot dig. Akta dig för tolkningar. Prata om den dåliga psykosociala arbetsmiljön.
Risken är stor att chefen redan ”informerat om hur du är”.
– Här kan man aldrig vinna, som utsatt kan man aldrig göra ett bra jobb. Man ska fråga sig om man verkligen ska jobba där. Men man ska akta sig för att bli sjukskriven.

Kristina Östbergs erfarenhet är att utsatta i den här situationen inte har kraft att söka ett nytt jobb.
– Lösningen kan vara att sluta och få med sig ett rejält antal månadslöner. Man orkar inte söka nytt jobb, man behöver vila upp sig och en terapeut som kan hjälpa en att få tillbaka tilliten.
Hon tycker att man ska ta hjälp av facket. Men hennes erfarenhet är att få ser att det är mobbning som pågår. Då kan situationen vara svår att hantera för det lokala facket, därför ska man vända sig till avdelningen.

SÅ SER MOBBNING UT I OLIKA GRUPPER

Grupper -> Trygg Otrygg ambi- valent Otrygg undvi- kande Otrygg destruktiv
Typiskt Fokuserat ledarskap, talar med alla i gruppen. Konflikter bearbetas. Otryggt och varierande ledarskap beroende på dagsform. Chefen har bra relationer till vissa. Är upptagen av olösta konflikter. Ej närvarande ledarskap. Två typer:
1. Svag eller otränad chef.
2. En chef som inte reder ut problemen.
Destruktivt ledarskap. Beter sig som en trygg chef. Ger "opposi- tionella" psykiatri- ska diagnoser. Bygger allianser för att få makt.
Före- komst av mobb- ning Chefen tar itu med mobbning. Tendenser finns, men oftast inte. Negativt skvaller före- kommer. Mobbning före- kommer. Men tas inte itu med, rädsla finns för att drabbas. Förtal. Utfrysning. Arbetsmiljön är skadlig för hälsan.
Så agerar du som arbets- kamrat Om någon pratar bakom ryggen säger arbets- kamra- terna ifrån. Säg till chefen vad som behöver ändras. Gå inte in i rollen som informell ledare. Välj själv om du orkar stå ut. Det tar tid innan gruppen blir trygg. De som jobbar kvar har inordnat sig i gruppen. "Opposi- tionella" stöts ut. Nyanställda kan inte förändra, byt jobb.

KÄLLA: MOBBNING PÅ ARBETSPLATSEN AV KRISTINA ÖSTBERG & LASSE ERIKSSON, LIBER.