Uppsägningarna började redan ifjol när 45 barnskötare, elevassistenter och också några kokerskor sades upp. I början av det här året sades ytterligare 32 barnskötare och elevassistenter upp.
När uppsägningarna är klara ska inga elevassistenter finnas kvar.
– Det är inte för att spara, utan man har tagit ett politiskt beslut att i förskolan och skolan ska det bara finnas pedagogiskt utbildad personal, berättar Jan Oskarsson.

Rigmor Åström, ordförande i barn- och utbildningsnämnden (M), försvarar beslutet:
– Vi höjer den pedagogiska kvalitén både inom skolan och förskolan och då har vi beslutat att vi, vad gäller elevassistenter, ska ha personal med pedagogisk utbildning som stöd för barn med inlärningssvårigheter. Vad gäller förskolan har vi valt att, i enlighet med regeringens intentioner om att höja den pedagogiska kvalitén, behålla en större andel förskollärare.

Det är människor med lång anställningstid som nu får sluta. Den som har lägst antal las-dagar av de som är uppsagda har 6700 dagar och har alltså jobbat mer än 18 år.
En av dem som drabbas är elevassistenten Agnetha Bergström. Hon är 58 år och har arbetat för kommunen i 25 år och säger:
– Det är barnen jag tänker på. Barnen behöver personer i skolan. Jag känner att det blir för lite folk omkring barnen.
Om sin egen framtid säger hon:
– Det blir jättesvårt för alla. Här i Boden är det så pass litet, så jobb lär ju inte finnas. Det blir ju arbetsförmedlingen.

Vilket råd vill den ansvariga politikern Rigmor Åström ge till en elevassistent som Agnetha Bergström?
– Det är vidareutbildning eller söka annat arbete. Så ser det ut på arbetsmarknaden idag.