I beslutet heter det att ”rökförbudet gäller även kortare pauser och till exempel vid medarbetares förflyttning mellan olika brukare”. Det betonas dock att lunchrasten inte berörs av beslutet.
Lena Ezelius konstaterar att känslorna bland Kommunals medlemmar i staden är blandade:
– Det är mest negativt. Vi tycker att man ska få hjälp att sluta röka, men det ska inte införas nåt rökförbud, säger hon.

Ewa Samuelsson (KD) är ordförande för Stockholms stads personalutskott. Hon säger i ett pressmeddelande:
– Jag har hört flera rökare säga att det här är den knuff de behöver för att sluta röka. Stockholm stad ska självklart också bistå med stöd och hjälp till dem som tar chansen att sluta röka.

Bara Centerpartiet ville avslå förslaget. Centern undrar hur staden ska hantera de medarbetare som bryter mot policyn, en undran som också Kommunal delar.
– Det finns chefer som går ut och pratar om disciplinära åtgärder, men det kommer det aldrig gå till. Men det är illa nog att man går omkring och hotar, säger Lena Ezelius.

Hon ser dock en positiv sak med beslutet:
– Det står att anställda i Stockholms stad ska ha rätt till en rökfri arbetsmiljö. Vi har problem i hemtjänst, servicehus och psykiatri med rökiga miljöer, där brukaren röker och där vi måste jobba. Då tänkte vi dra lite växlar på beslutet och försöka få till ett bättre arbete när det gäller rökfria miljöer hos brukarna.

Beslutet om rökfri arbetstid gäller såväl anställda som chefer, men inte stadens förtroendevalda.