Kommunalarbetaren kunde tidigare avslöja hur juristen försökte föra kammarrätten bakom ljuset genom att lägga till egna påhittade kommentarer inne i texten i ett medicinskt expertutlåtande. Detta sedan juristen överklagat ett beslut i länsrätten om att ge städerskan Anita Hagström rätt till sjukpenning.

Syftet med att förvränga utlåtandet med egna kommentarer var att få domstolen att hålla med om att Anita Hagström inte ska ha sjukpenning.
Anita Hagströms juridiska ombud som arbetar vid LO-TCO Rättskydd upptäckte det förfalskade citatet och tog kontakt med juristens chef vid Försäkringskassan.

Resultatet blev att Försäkringskassan tog tillbaka överklagandet och att Anita Hagström fick sin sjukpenning beviljad.
Den fuskande juristen anmäldes till Försäkringskassans personalansvarsnämnd som nu har överlämnat ärendet till åtal för tjänstefel.