­- Om man separerar och bara talar om årets avtalsrörelse är det inget bra avtal. Men vi har under ett år jobbat med att slå ihop fyra avtal till i princip ett. Det har vi uppnått och det är bra för oss, säger han.
Han menar att man nu har fått ordning och reda. Förut kunde villkoren för medlemmar förändras ofta och efter arbetsområden.
– Gubbarna kunde ju byta avtal flera gånger på samma dag om det ville sig illa. Ja i praktiken var det inte så, men man hamnade ofta i olika regelverk.

Avtalet ger 287 kronor mer från 1 juni i år och cirka 670 nästa år. Totalt 3,5 procent på 23 månader.
– Vi har också fått högre helglön. En snickare som tjänar 200 kronor i timmen med ackord fick tidigare under exempelvis långfredagen grundlönen, 128 kronor. Med det nya avtalet får han behålla sina 200 kronor när han är ledig.
I stort har alltså Metalls avtal satt märket för byggnadsarbetarna?
– Vi hade varit väldigt nöjda om vi haft ett annat märke. Men vi ville inte slänga bort det nya avtalet för att marginellt uppnå något annat, säger Torbjörn Johansson.
På Byggnads avtalsområde spelar siffrorna i det centrala löneavtalet mindre roll än för många andra.
– Vi har egentligen väldigt lite central lönebildning, lönebildningen består av ackorden som förhandlas fram på arbetsplatserna.