Fokusering: Hälsa – definition enligt Världshälsoorganisationen, WHO:
”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet.”

Nyckel: Beteende, Intentioner – Tillstånd, Värderingar – Valda sanningar.

Lägg märke till hur du mår dagar då du inte rör på dig, hur du mår när du rör på dig eller tränar lite hårdare, hur du mår efter en viss mat. Lägg också märke till vilket tillstånd du har när du gör olika aktiviteter och varför du gör vissa saker. Lär känna dig själv och dina reaktioner. Läs texten om att vara i balans och reflektera över frågeställningarna.

I balans
Det finns tre stora områden som vi behöver ta hänsyn till när vi pratar om vår hälsa – omgivande miljö, arv- genetiska faktorer och levnadsvanor – livsstil.

Omgivande miljö
De viktigaste inom omgivande miljö är relationer, arbete, fysisk miljö, samhälle och kultur. I mångt och mycket har vi som individer svårt att förändra vissa av faktorerna. Frågan är vad vi gör för att förbättra den omgivande miljön för oss själva. Vad kan jag faktiskt påverka och hur ser jag på de chanser, risker, utmaningar som dyker upp?

Det kan många gånger bli så att vi kallar vissa av faktorerna i Omgivande miljö för trygghet. Vi är trygga med ett boende, med vår familj, med fast jobb osv. Men i själva verket blir det en trygghet vi förlitar oss på men som inte ger oss tillfredsställelse.

Arv – genetiska faktorer
Vi är alla utrustade med en speciell kod, DNA, vilken gör oss var och en unik. Vi får arvsmassa från båda våra föräldrar. Frågan är inte vad vi får från vem och hur mycket vi ärvt, utan den största frågeställningen till ökad hälsa är vad vi gör med vårt arv. Hur förhåller jag mig till det håret som är precis som min mammas. Är det lika ljust och fint eller är det lika stripigt som hennes? Tänk på att denna kod inte är en regel för hur vi ska bli, utan se hela livet som en utvecklingsmöjlighet på alla plan, även de genetiska. Koden är samma när vi föds och när vi dör men hjärnan och kroppen kan utvecklas i det oändliga.

Levnadsvanor – livsstil
Det är levnadsvanorna såsom mat, motion, sömn och droger som är av avgörande betydelse för den inre miljön. Levnadsvanorna kan sen ses som en del av vår livsstil. Livsstilen är en fråga om vad vi har för intentioner, värderingar och hur vi använder och agerar utifrån vår tid. Detta tar sig ofta uttryck i två olika livsformer: att ha eller att vara. Utmärkande för ägandets livsform är önskan att äga. Här ligger konsumtion som livsstil nära till hands. Varandets livsform präglas däremot av en levande och äkta gemenskap med omvärlden. Man brukar prata om livskvalitet, livsfilosofi och meningsfullhet. Dessa begrepp är mycket centrala vad gäller vår hälsa. För att uppnå god hälsa krävs det alltså inte bara att vi rör på oss. Fysisk aktivitet och kosten är bara två delar på väg mot en upplevd bra hälsa. Det krävs också bl a engagemang, gemenskap och positiva sociala relationer.

Att reflektera över:
Vad har jag själv för livsfilosofi utifrån teorin om ägandets eller varandets?
Vad har jag för viktiga intentioner och värderingar i livet?
Vad har jag för självbild?
Hur ser mitt tålamod ut i relation till olika uppgifter?

Motion
Se vecka 1. Samt prova på en ny aktivitet. Det kan vara vad som helst – yoga, spinning, box, simning osv

Matsedel

Måndag: Lax med Kokt potatis

Tisdag: Kycklingfilé i matgrädde i ugn med ris

Onsdag: Pasta med Tonfisksås

Torsdag: Thaisoppa med Räkor och purjolök

Fredag: Pitabröd med nötfärs och tacosås och grönsaker, guacemole

Lördag: Torsk i ugn med Rött råris

Söndag: Spagetti med köttfärssås