Ärendet i Kammarrätten gäller en tidigare dom i Länsrätten. Länsrättsdomen gav Eskilstuna kommun rätt och Arbetsmiljöverket fel. Nu har Arbetsmiljöverket överklagat den domen till Kammarrätten, som alltså också går på kommunens linje.
Kommunen menar att man gjort tillräckligt för att de anställda ska slippa tobaksrök, bland annat genom att inrätta ett särskilt rökrum. Kommunen har också köpt in särskilda skyddsmasker som personalen ska kunna använda.

Socialstyrelsen har uttalat sig i ärendet och menar att det faktum att de boende hyr sina lägenheter på gruppboendet gör att kommunen inte kan förbjuda de boende att röka.
Arbetsmiljöverket har bland annat stött sig på tobakslagen när man utdömde böterna. Kammarrätten skriver dock att tobakslagen inte är tillämplig i det här fallet, eftersom det gäller brukarnas privata rum.

I konflikten mellan arbetsmiljölagens krav på tillfredsställande arbetsmiljö och de boendes rätt till stöd, skriver Kammarrätten: ”Vid en avvägning mellan dessa intressen måste i detta specifika fall de enskildas behov av stöd och hjälp anses väga tyngre än arbetsmiljöhänsynen.” Rätten menat att det kommunen gjort för att förhindra röken är tillräckligt och avslår Arbetsmiljöverkets överklagan.

– Vi vill ju på det bestämdaste försöka få alla att förstå att det här är ingen kamp mellan de boende och personalen. Man ska få röka i sin egen lägenhet så länge det inte skadar någon annan. Men blir man sjuk så att man måste få hjälp av andra, då kan det bli så att man måste ändra sina livsvanor för att inte skada de som ska hjälpa en, säger boendestödjaren och skyddsombudet Bodil Widén.