Vad var det som gjorde att vissa äldre lyckades känna sig hemma på boendet?

– Att inreda som man ville ha det men också att själv bestämma vem som kommer in i ens hem. Man kände sig kränkt när personalen gick in utan att knacka, eller knackade tre gånger och sedan gick in utan att vänta på svar. Man kände sig hemma om man lyckades integrera de nya hjälpmedlen med sina gamla möbler. Också de som kunde pyssla lite, dammtorka eller själv bestämde dagens struktur, lyckades bättre. Det visade sig att hemkänsla inte behöver vara en hemlik miljö, det är viktigare att kunna ha en relation till platsen.

Och varför kunde vissa inte skapa hemkänsla?
– En del fastnade i sorg över förlorade förmågor och accepterade inte ålderdomen och att de behövde hjälp. De tyckte inte att de hörde hemma på boendet för de upplevde att de var sjukare eller friskare än de andra och distanserade sig från gruppen.

Hur kan man hjälpa dem att känna sig hemma?
– Man måste jobba för att personen ska acceptera att den är beroende och behöver hjälp. Personalen ska hjälpa den att se det ljusa i tillvaron. Det visade sig att det är undersköterskan i sin roll som kontaktperson som är den viktigaste personen i de här människornas liv, de har ett stort ansvar. De ser inte alltid hur viktiga de är eller så ges de inte förutsättningarna.

Vad kan undersköterskan göra?
– Låta de äldre kontrollera det som de kan kontrollera. Knacka på och invänta svar innan man går in till någon. Och så kan man jobba för en jämställd relation mellan personal och vårdtagare, det finns en maktrelation som är viktig att se över. Vårdgivaren måste också bli varse sitt värde.

Vad händer nu när du har skrivit den här avhandlingen?
– Vi ska titta vidare på vilka psykosociala faktorer som gynnar hemkänslan och vad äldre personer gör mer konkret för att skapa ett hem. Hur hemlikt ett äldreboende än ser ut så är det en institution och det är ju raka motsatsen till ett hem. Plötsligt ska man bo kollektivt vilket kräver anpassning. Vi ska gå vidare med vad vi kan göra för att underlätta skapandet av ett hem på en institution.

Länk till avhandlingen - hdl.handle.net/2077/22068