Dom dör bort…
Tiden viskar oavbrutet
sin tonlösa sång
Räknar dygnen
i fallande grå himlar
Ser min egen horisont
bortom andras släckta ögon
Ja, kompisar man hade
försvinner stilla eller våldsamt
Dom dör bort bort bort
Alldeles för långt bort
Och jag kanske nä inte nu
Väntar väl tåligt ett tag till
Håller mig undan hjärtats sista slag.