Målsättningen i Falkenbergs kommun är att 37 personer inom äldreomsorgen varje år ska erbjudas att gå upp till heltid.
Catharina Berghorn, ordförande i Kommunal Falkenberg, är skeptisk till att det kommer hända.
– De har gjort precis tvärtom. När någon heltid har gått i pension har de delat upp de tjänsterna till halvtid. Då når de aldrig målet. Jag har sagt ifrån att så får ni inte göra, säger hon.
– Det saknas mod både från politiker och tjänstemän. De har förutfattade meningar om äldreomsorgen, att det behövs mer personal på morgonen. Men det är inte några toppar på det sättet längre.

Kommunfullmäktige beslutade för ett år sedan om ett projekt där man skulle genomföra ett försök med heltidstjänster i äldreomsorgen. En tredjedel av de 800 personer som jobbar deltid inom socialtjänsten förklarade att de vill jobba mer.
– Det är ett jättespännande arbete, och vi är överens om att gå vidare, säger kommunrådet Mari-Louise Wernersson till Hallands nyheter.
I dag finns fyra vikariepooler i Falkenberg där samtliga har heltidstjänster. Kommunal tänker utvärdera om det har fungerat bra, och i så fall påvisa pooler som en möjlig lösning.

Alla nya jobb inom Landstinget Halland ska vara heltid, enligt Sveriges Radio Halland. Socialdemokraten Lise-Lotte Olsson lade fram förslaget och landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M) tog i hand och lovade, med vissa förbehåll, att alla nyanställningar ska vara heltidsjobb och att de ska börja erbjuda heltid åt dem som jobbar deltid.
Lise-Lotte Olsson blev förvånad eftersom hon kämpat länge med heltidsfrågan.

Kommunal har inte hunnit ta tag i frågan än, men Bengt Åkerblom, ombudsman i Kommunal Halland vågar ändå vara optimistisk.
– Jag tror att det kommer att bli som de säger, att till att börja med erbjuda alla nyanställda heltid. Sedan får man ta tag i dem som vill gå upp till heltid. De kanske får flytta mellan avdelningar och inte vara på en och samma plats, säger han till KA.