Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter just nu och förhandlar fram ett nytt avtal för ca 400 000 av Kommunals medlemmar som är anställda i kommuner och landsting.
Efter de centrala förhandlingarna ska de lokala överläggningarna starta.

Det är därför glädjande att ledningen för SKL i debattinlägg gör utfästelser till de bägge lärarfackens medlemmar om högre löneökningsutrymme lokalt där man vill göra förändringar i arbetstagarorganisationen som utgår från verksamhetens bästa. Högre löner i utbyte mot att aktivt medverka till ett nytt avtal som utgår från verksamhetens bästa. SKL vill också att arbetsgivare och fack lokalt ska överenskomma om den arbetstidsform som lokalt passar bäst – ferieanställning eller semesteranställning.

Kommunal har sedan länge tecknat lokala avtal om flexibla arbetstidsmodeller. Kommunal har även drivit frågan om arbetstidsformen ferieanställning (upphållsanställning) kontra semesteranställning. Där har kommunerna länge varit motsträviga till att betala högre löner som en morot till att våra medlemmar i högre grad ställer upp på vad nu SKL vill att lärarfackens medlemmar ska göra.

Jag vill därför att de utfästelser som SKL nu gör även ska gälla Kommunals medlemmar som sedan länge har gjort precis det SKL:s ledning skriver om i sitt debattinlägg.

Håkan Nilsson,
sektionsordförande Kommunal Skellefteå.