– Det kom väldigt plötsligt men det är självklart bra för oss, säger den personliga assistenten Thomas Lindblad.
Vi tar det från början. Stadsdelen Södermalm i Stockholm har lagt ut all personlig assistans på entreprenad. Den 1 maj tar Frösunda LSS AB, som i sin tur ägs av ett riskkapitalbolag, över driften av kommunens personliga assistans. Oklarheter med vilka anställningsvillkor som ska gälla har fått många assistenter att tacka nej till att följa med över till Frösunda. Sammanlagt berörs cirka 50 brukare och uppemot 200 personliga assistenter av förändringen.

Thomas Lindblad och Birgitta Sjödin som jobbar hemma hos brukaren Åsa Flygare, var inställda på att säga tack och adjö och försöka få andra jobb.
Efter en del rabalder och teve-inslag öppnade sig plötsligt en annan lösning. Stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör erbjuder sig att ta över just deras brukare och personal. De som hittills har varit timanställda kan dessutom få tillsvidareanställning efter sex månaders provanställning.
Ledningen för assistansen på stadsdelsförvaltning tycks inte vara glada över den nya situationen.
– Så tror jag inte man kan göra, säger Kjell Carlsson, avdelningscontroller på avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning vid Södermalms stadsdelsförvaltning.
Men enligt uppgifter till Kommunalarbetaren har det hänt förut att brukare går över till andra stadsdelar och det har också fått godkänt av jurister.

Det har varit många turer sen det i höstas stod klart att Södermalm som första stadsdel i Stockholm skulle upphöra med att bedriva personlig assistans. Assistansen på Södermalm har gått med underskott i flera år och ledningen såg en chans att skära i kostnaderna.
För Thomas och Birgitta har det varit en jobbig tid.
– Jag brukar aldrig ha problem med att sova men sen det här kom har jag kunnat vakna fyra på natten och legat och tänkt på om jag ska följa med till Frösunda eller inte, säger Thomas.
Olika uppgifter och rykten om anställningsvillkor har florerat sen privatiseringsbeskedet kom. Den normala anställningsformen på Frösunda är timanställning, vilket fått alla tillsvidareanställda assistenter på Södermalm att i princip på stående fot tacka nej till att följa med.

Men Kommunal Stockholms ombudsman Per Bexelius kan ge ett till viss del lugnande besked, även om förhandlingarna med Frösunda vid denna tidnings pressläggning inte var klara.
– Vi är överens med Frösunda om att vi ska se det som en verksamhetsövergång, enligt las. Och det innebär att om man har en tillsvidareanställning i dag i kommunen så tar man med sig den tillsvidareanställningen över till Frösunda.

Vad gäller övriga anställningsvillkor, som till exempel, ersättningen för journätter, var ännu inget klart i påskveckan. Men grundregeln är att de nuvarande villkoren följer med i åtminstone ett år vid en verksamhetsövergång. Tillsvidareanställningarna kommer att kvarstå även efter ett år. Det enda som kan sätta käppar i hjulet för överenskommelsen är om inte en enda tillsvidareanställd väljer att följa med över till Frösunda.
– Då blir det en svår tolkningsfråga och frågan är om man då kan se det som en verksamhetsövergång, säger Per Bexelius.
Enligt chefen på stadsförvaltningens enhet för personlig assistans, Karin Johansson, är även Östermalms stadsdelsförvaltning på väg att lägga ut personlig assistans på entreprenad.

Verksamhetsövergång

Villkoren vid så kallad verksamhetsövergång regleras dels i lagen om anställningsskydd, las, och i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.
Enligt las, paragraf 6 b, ska rättigheter och skyldigheter i anställningsförhållandena, föras över när en annan arbetsgivare tar över verksamheten
Enligt MBL, paragraf 28, är den nya arbetsgivaren skyldig att under ett år från övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för den tidigare arbetsgivaren