Vad är det viktigaste ni kommer att genomföra vid en valvinst?
– Det tydligaste är att vi vill förstärka skyddsombudens roll genom ökade resurser till Arbetsmiljöverket. Vi vill också fortsätta utveckla mönsterarbetsplatserna och ställa krav på våra egna arbetsgivare i kommuner och landsting. I kampen för det jämställda arbetslivet är också översynen av arbetsskadeförsäkringen en viktig pusselbit.

Hur stora tillskott skulle Arbetsmiljöverket få?
– Det visar sig i vårmotionen och framöver, men det är klart att på det här området är varje tiotals miljoner kronor viktiga tillskott.

Jag hittar inget om att ni vill återinföra Arbetslivsinstitutet?
– Nej. Vi får inte skapa statliga organ som ett självändamål. Nu ska vi se vidare på hur vi får ut det mesta ur våra skattemedel – är det ett Arbetslivsinstitut eller riktade resurser till lärosäten som bedriver forskning som är det bästa.

Men ni KU-anmälde den borgerliga regeringen när den skrotade Arbetslivsinstitutet för att istället låta forskningen ske utanför en statlig myndighet…?
– Det gjorde vi säkert. Men det här är ett program som är rödgrönt och då gäller det att ge och ta. Det flödar inte av pengar i statens kassa och då står inte en start av en statlig myndighet jättehögt på önskelistan. Det vi säger är att vi ska kartlägga vilken forskning som pågår i landet för att se vad som trots allt pågår.