Det är bara kongressombuden som har rätt att nominera, föreslå kandidater, och bara fram till den 15 april.
– Vi kommer att intervjua dem som föreslås till förbundsledning och ledamöter i förbundsstyrelsen, säger Christina Bondelid som är sammankallande i valberedningen. Vi kommer att presentera förslaget tidigt på kongressen så att det finns tid för ombuden att diskutera förslaget innan valen sker några dagar senare. På kongressen kan ombuden plädera för andra namn, men bara sådana som är nominerade och har sagt ja till att ställa upp.
– Det är mycket att väga in, personlig lämplighet, kön, geografisk spridning, yrkesbakgrund och annat, säger Christina Bondelid.