Kommunal hade dock aldrig granskat löneutbetalningarna för alla vid Mark och Trädgård AB och betalade därför tillbaka en del av pengarna 2006.
Nu fyra år senare vill anläggarna ha mera pengar, mellan 8000 till 18000 kronor och dessutom ett ideellt skadestånd på 50000 till var och en av de sex.
Gruppen företräds av organisationen Centrum för rättvisa.
– Granskningen har tagits bort, det vet vi, säger Gunnar Strömmer på Centrum för rättvisa. Men det hindrar inte att båda parter på arbetsmarknaden har ett delat ansvar för vad de avtalat om. Det har fått konsekvenser för enskilda. De har aldrig fått ideellt skadestånd.
Men har inte granskningen generellt inneburit att anläggarnas löneläge ligger och har legat högre än andra grupper?
– Det är inte det den här frågan gäller, säger Strömmer.

Kommunal har just fått stämningen med posten.
– Vi har inte hunnit tittat på ärendet ännu, säger Håkan Pettersson, 2:e vice förbundsordförande och avtalsansvarig på Kommunal. Vi måste gå igenom varje person och se vad de fick förut. Vi betalade ju ut pengar till dem för fyra år sedan.
– Granskningen motverkar att lönedumpning sker. Dessutom ger den också en värdefull och omfattande lönestatistik, säger Håkan Pettersson.

Lönegranskning

Lönegranskning innebär att Kommunal särskilt granskar lönerna för dem som arbetar med trädgårdsanläggning. Vid dessa granskningar upptäcks varje år felaktiga löneutbetalningar, som rättas till.
Fram till 2007 fanns regler i Kommunals kollektivavtal med SLA som bland annat innebar att arbetstagarna betalade en avgift för granskningen. Efter 2007 tas inga granskningsavgifter ut.
Sedan 2006 har Kommunal haft ett antal ärenden där arbetstagare har fått tillbaka pengar för felaktigt uttagna granskningsavgifter.