I höstas klargjorde Kommunals ordförande Ylva Thörn att hon inte ställer upp till omval. Sedan tidigare var det känt att andre vice ordförande Håkan Pettersson som ansvarat för avtalen går i pension.
När KA ringer runt till avdelningarna pågår fortfarande diskussionerna om vilka namn som ska nomineras. Flera vill inte avslöja vilka som nämns.
Skälet är att personerna ännu inte tackat ja till att bli nominerade.

Som ny ordförande diskuteras Annelie Hellander, förste vice ordförande sedan i fjol. Hon har tidigare arbetat på Kommunals förbundskontor, bland annat som chef för arbetslivsenheten. Hon avböjer att kommentera.
Christina Zedell nämns också som tänkbar ny ordförande. Hon är riksdagsledamot för S och har en bakgrund inom Kommunal. Hon har tidigare sagt att hon ställer upp.

Maria Hansson nämns också som ny ordförande, men även på andra poster i förbundsledningen. Hon är ombudsman på förbundskontorets enhet för arbetsrätt och kollektivavtal och har lång erfarenhet av förhandlingar.
-­ Jag har tackat ja. Eftersom jag fått förtroendet att få en nominering och jag tror att jag kommer att göra ett bra jobb. Jag har bred kompetens både när det gäller förhandlingar och hur lagstiftningen ser ut. Dessutom tycker jag om organisationsfrågor, säger Maria Hansson.

Som ny förste vice ordförande nämns Tobias Baudin, ordförande för Kommunal i Norrbotten och ledamot i förbundsstyrelsen.
– Jag har fått frågan under en längre tid. Det är ett ärofyllt uppdrag med stor påverkansgrad. Jag tror att jag skulle göra ett bra jobb med att utveckla organisationen. Det vore roligt att jobba med vilket förbund Kommunal ska vara i framtiden, säger Tobias Baudin.

Ett annat namn som nämns som förste vice är Anders Hagberg, ordförande för Kommunal Väst.
– Jag känner mig hedrad, jag kan inte säga nej. Jag kanske kan bidra med ett perspektiv utifrån landet, säger Anders Hagberg.
För honom är de viktigaste frågorna demokrati och rätten till egenförsörjning både vad gäller lön och anställningsförhållanden.

Lenita Granlund, ombudsman på förbundskontorets enhet för arbetsrätt och kollektivavtal, har tackat ja till att bli nominerad som ny andre vice ordförande och avtalsansvarig.
– Jag är intresserad av kollektivavtalsfrågor och att förbättra medlemmarnas anställningsförhållanden och löner. Det är min drivkraft, säger Lenita Granlund.
Hon kan alltså bli den första kvinnan på på den tunga posten som avtalsansvarig i förbundsledningen.
– Det är klart att det är kul.

Lasse Thörn nämns också i diskussionerna om ny andre vice ordförande. Han är chef för enheten arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunals förbundskontor.
Men han säger att han inte fått frågan om att bli nominerad.
– Jag tar ställning om jag får frågan, säger Lasse Thörn.
Det namn som nämns som tredje vice ordförande är Anders Bergström som i dag har uppdraget.

Flertalet KA talat med anser att Kommunal bör ha en kvinna som ordförande när en så stor del av medlemmarna är kvinnor.
Många säger att personen ska vara massmedial, lyhörd, ha lätt att ta medlemmarna, vara en bra talare, skarp i förhandlingarna och stå för Kommunals värden. Facklig politisk samverkan framhålls också. Flera anser att förste vice ordförande ska vara strukturerad och hålla koll på organisationen och att andre vice ska ha erfarenhet av avtalsförhandlingar.