Handels nya avtal gäller 24 månader och ger 971 kr i månaden för butiksanställda och 830 kr mer i månaden för lageranställda – det motsvarar 4,7 respektive 3,7 procent i löneökning.
Det är det avtal som gett högst löneökningar i år.

– Vi har lyckats förhandla fram förstärkt skydd för dem som har återanställningsrätt i samband med att företaget ska hyra in personal genom bemanningsföretag, säger Lars-Anders Häggström.

Parterna är överens om att bemanningsföretag kan vara ett komplement till den ordinarie verksamheten. Även heltidsproblematiken har de tagit itu med.
– Vi är överens om att heltidsjobb är bra för branschen, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.