– De flesta har vi ju inte sagt nej till för att de inte varit sjuka. De har inte haft rätt till sjukpenning under den här tiden av den tekniska anledningen att de inte haft dagar kvar, säger Cecilia Udin, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan.
Karenstiden för möjligheten att återgå till sjukförsäkringen för den första grupp som utförsäkrades 1 januari har nu gått ut.

Försäkringskassans prognoser pekar mot att runt 38 procent av de utförsäkrade kommer att ansöka om sjukpenning på nytt.
– Precis som i alla fall handlar det om en prövning om man har rätt till sjukpenning. Det krävs att man sjukanmäler sig och att man har ett färskt medicinskt underlag som vi kan ta ställning till, säger Cecilia Udin.
Den grupp som utförsäkrats på grund av att antalet dagar med sjukpenning tog slut kommer direkt att få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden.
– Medan de som tidigare hade en tidsbegränsad sjukersättning hamnar på dag ett i rehabiliteringskedjan om de fortfarande har en anställning kvar.

Beskedet om man har rätt till sjukpenning ska inte ta längre tid för dessa fall än för andra sjukpenningärenden, enligt Cecilia Udin. Det betyder vanligtvis besked efter 30 dagar från det att Försäkringskassan har ett komplett underlag.
Sjukförsäkringen har en ramtid på 450 dagar. Det betyder att den som utförsäkrats och därmed fått indragen sjukpenning måste arbeta eller vara arbetssökande i 87 dagar innan man kan få nya sjukpenningdagar.