Kommunals avtal med Vårdföretagarna går ut sista juni, bortsett från avtalet för personliga assistenter. Idag överlämnades krav inför förhandlingarna om nytt avtal.
Kraven motsvarar dem som SKL fått för de kommun- och landstingsanställda. Kommunaltjänstemännen har ett sifferlöst avtal med Vårdföretagarna som går ut först i december 2011, och två andra som går ut i år.

Men på SKTF är man missnöjd med hur de privata vårdföretagen använt det sifferlösa avtalet. Var tredje SKTF-medlem på det här avtalet har inte fått någon löneförhöjning alls i fjol.
– Ett sifferlöst avtal förutsätter starka centrala parter som kan se till att det den lokala löneutvecklingen fungerar, säger Ellen Simonsson, förhandlingsansvarig för avtalet med Vårdföretagarna på SKTF. Men situationen på det här området blev oacceptabel, därför sa vi upp avtalet i förtid, ett och ett halvt år innan det går ut.

På Kommunal har man hittills aldrig accepterat sifferlösa avtal:
– Vi ska ha siffror i avtalet, vi tror inte på sifferlöst, säger Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunals förbundskontor som förhandlar med Vårdföretagarna.

Bakgrund

Vårdföretagarna är en arbetsgivarorganisation för privata vård- och omsorgsföretag. Närmare 1950 företag med drygt 55 000 årsanställda är medlemmar.
Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.