Det fortfarande oklart om strejken bryter ut eller inte. Medlarna har kontakt med fack och arbetsgivare för att försöka få fram ett avtal. Handels har dessutom varslat om att ta ytterligare drygt 3 000 medlemmar i strejk den 16 april.

Oenigheten i förhandlingarna gäller det som kallas det andra märket, hur stora låglönesatsningarna får bli. (Det första märket, lönepåslag förutom låglönesatsning, tycker industriförbunden och deras arbetsgivare att de har satt med sina avtal, 0.7–0.8 procent per år).
Handels medlemmar, liksom Kommunals medlemmar, tjänar i genomsnitt sämre än de industrianställda.
Om löneökningen blir samma procentsiffra av nuvarande lön som industriavtalen får därför Handels och Kommunals medlemmar mindre i påökt än de industrianställda.

Därför kräver Handels att istället få samma löneökning i kronor och ören som de industrianställda får ut. Detta säger Svensk Handel nej till.
Det Handels kommer att få ut, med eller utan strejk, kommer att påverka hur stor låglönesatsningen kommer att bli också i Kommunals förhandlingar. Därför stöder Kommunal, liksom hela LO, Handels krav i förhandlingarna och deras strejkvarsel.

Ett av LO–förbundens gemensamma krav, att bemanningsföretag inte får användas för att kringgå företrädesrätten för återanställning enligt Lagen om anställningsskydd, har hamnat i bakgrunden i Handels förhandlingar.
Det som har diskuterats är en variant på den lösning som har träffats av fackförbunden Livs och GS med sina respektive arbetsgivare. De låter en nämnd med en opartisk ordförande avgöra om företag hyr in i strid med lagen.

Det återstår bara att förhandla om ett av LO:s industriavtal i år.
Pappers hade varslat om en övertidsblockad med start annandag påsk. Men den flyttades till den 12 april av de opartiska ordförandena som enligt industrins förhandlingsavtal agerar som medlare.
Det är första gången en varslad konflikt skjuts upp på detta sätt vilket Pappers protesterat emot.