Jag hade en natt-tjänst. Efter många år av sjukskrivning och ett och ett halvt års arbetsprövning har jag nu halv sjukersättning sedan december. Försäkrings­kassan räknar ut ersättningen baserad på grundlönen som i mitt fall är på cirka 12?900 kronor. Försäkrings­kassan räknar inte med ob-tillägget som i vanliga fall är en stor del av lönen. Jag får idag ut 4 280 kronor före skatt och 909 kronor från Afa. Därför vill jag att alla ska tänka en extra gång innan ni söker en tjänst på natten. Har du råd att bli sjuk? Jag var sällan sjuk innan jag fick min diagnos och stormtrivdes med mitt arbete samtidigt som jag fick mycket tid med mina barn. Hade jag vetat hur ekonomin skulle se ut om jag blev långtidssjuk skulle jag inte valt att arbeta natt. Min önskan är att Försäkrings­kassan ändrar på detta och räknar med ob-tillägget när ersättningen ska beräknas. Vad blir det för samhälle om ingen vill arbeta natt?

Birgitta Brandt