– Arbetsgivaren vill gärna ha någon med högre kompetens, till exempel sjuksköterska, berättar Birgit Moberg, skötare och fackligt förtroendevald.
Det är en typisk kommentar som KA fått när vi kontaktat landstingssektioner runt om i landet om skötarnas situation. Tillväxten i yrket är hotad, eftersom det inte längre finns en specifik skötarutbildning. Den togs bort i samband med att omvårdnadsprogrammet infördes på gymnasiet.

Sirkka-Liisa Hedström ser hur allt fler skötare ersätts av sjuksköterskor.
Sirkka-Liisa Hedström ser hur allt fler skötare ersätts av sjuksköterskor.
Foto: Anders Lindh

Sirkka-Liisa Hedström är sköt­­are på Maria Ungdom i Stock­holm. Hon tar emot ungdomar med alkohol- och drogproblem.
– Åtta skötartjänster har försvunnit. Medan sjukskötersketjänsterna är kvar. Arbetsgivarna anser att man höjer kompetens­en när man anställer sjuksköt­erskor.
Men hon håller inte med.
– Skötarna har en annan kompetens. De har lång erfarenhet och är bra på att göra beroendebedömningar.
– Vi har valt att prioritera sjuksköterskorna eftersom vi vill ha kvar så mycket medicinsk kompetens som möjligt, säger Claes Richter, biträdande verksam­­hets­chef på Beroende­centrum.
Av de åtta skötarna har sex fått andra jobb inom landstinget och två har valt att gå i pension.

Från Göteborg berättar Lars-Göran Baatz, Kommunals sektion 54, om en ny trend. Arbets­giv­arna ersätter skötare med behandlingsassistenter.
Facket fajtas för att få dem att tillhöra Kommunal. En del har bakgrund som socionomer och väljer SACO-förbund eller SKTF.
Behandlingsassisterna har ofta högskolebakgrund men gör i stort sett samma jobb som sköt­arna. Nu är det hälften av respektive yrke i rättspsykiatrin.
– Vårt förbund måste vakna, annars tappar vi många tjänster inom slutenvården.
Precis som så många andra efterlyser han en gedigen sköt­arutbildning som fanns förr och tycker att det är dags för Kom­munal att vara med på tåget.

Fler röster om skötaryrket:

Kent Wikman, Kommunals sektion 6, Helsingborg:
– Fem tjänster har gjorts om till sjukskötersketjänster inom den öppna psykiatrin trots att skötarna har utbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi. Vi har haft stora debatter om detta.

Marika Olofsson, ordförande i Kommunals sektion 2, Visby lasarett:
– Förr var det hälften sköt­-are och sjuksköterskor, nu är det 60 procent sjuksköterskor. Vid neddragningar är det sköt­-arna som får sluta. Inom öppenvården finns det bara ett fåtal skötartjänster kvar.

Dan Lundkvist, huvud­skydds­ombud, Kommunal Kronoberg:
– Skötartjänster görs om till behandlingspedagoger. Det har lett till en del konflikter på arbetsplatserna. Många skötare är frustrerade. De känner att allt fler arbetsuppgifter har plockats bort från dem och görs så fortfarande.

Conny Rapp, ordförande i Kommunals sektion 1, Jön­köping:
– I höstas konverterades nio skötartjänster på tre avdelningar till sjuksköterskor och nu blir det ytterligare fyra tjänster som omvandlas på en avdelning. Alla konverteringar sker allteftersom skötare slutar.

Ann-Cathrine Flodén, sektion 7, Skövde:

– Skötarna ersätts av sjuksköterskor, då det inte finns någon bra utbildning för nya sköt­-are. Ett stort problem för oss i Skaraborg.

Pär Fundell, skötare på behandlingsenheten Ankaret, Gävle:
– Några skötare har valt att läsa vidare till sjuksköterskor. Det är säkrare för att få behålla jobbet.