– Gör det med hedern i behåll. Det är bra för att få egenkontroll och för hälsan. Många som utsätts för mobbning förlorar tillit-en för andra och då får de inget bra liv, säger Kristina Östberg.
Hon är psykoterapeut med inriktning på KBT, kognitiv beteende terapi, och har många års erfarenheter av arbete på personalavdelningar. Enligt Kristina Östberg är det lika vanligt att chefen mobbar som att arbetskamraterna gör det. Hennes erfarenhet är att man inte ser att det är mobbning.
– I stället ser man en svår konflikt. Det är en jättevarningssignal, en vanlig men svår konflikt löser man. Mobbning kan inte lösas med konflikthantering, säger Kristina Östberg.
Enligt henne är redskapet för den mobbade KBT.
– Många av dem som jag möter är stressade, utsatta och så under isen att de inte vet vad som pågår. De måste lära sig nya färdigheter, gå emot sin egen rädsla och ta makt.

Kristina Östberg
– Orkar man inte hålla emot sina reaktioner ska man söka hjälp utanför arbetsplatsen, säger Kristina Östberg.

Kristina Östberg förklarar att det är en gammal myt att den mobbade är avvikande. I stället mobbar mobbaren för att den kan. Det finns utrymme, varken chef eller arbetskamrater försöker stoppa det. De är inte medvetna om vilken betydelse deras passivitet har.
– Ju mer utrymme en mobbare får, desto räddare blir den utsatte och desto mindre utrymme får den.
Rådet till den utsatte är att tidigt agera och ta plats. Avsikten för den som utsätts är att gränserna inte ska förskjutas och att den utsatte ska behålla den egna makten.

Det är vanligt att mobbaren börjar med att osynliggöra den utsatte. Kanske glömmer mobbaren bort att berätta saker. Rådet är då att man ska påpeka att man inte fått informationen.
Men den som är utsatt reagerar många gånger med förvåning och hinner inte säga något.
Sedan kommer skammen, det är mobbarens främsta vapen.
Men anfall ska inte mötas med försvar. I stället ska man bryta ögonkontakten, lyssna på vad mobbaren faktiskt säger. Inte agera impulsivt. Känslor kan man visa för personer man känner väl.
Men man ska aldrig visa sin ilska, hat eller rädsla. Alla visade känslor triggar mobbaren.
Kort sagt ska man inte vara ett byte. Visar man sina känslor kan andra tycka att man är överkänslig och besvärlig. Det är vad mobbaren vill.
– För att tydligare se vad som händer kan man ta ett steg bakåt.
Man kan förbereda sig genom att träna in några olika svar. Kristina Östbergs råd är att man ska vara artig och korrekt.
– Då jämställer man sig med mobbaren och börjar sätta sin gräns.

Hon föreslår att man ska lyssna noga och upprepa det som mobbaren sagt och säga: ”Stämmer det att du menade så här… kan du förklara närmare”. Förvränger man något är det risk att det vänds emot en.
Då kan man få reda på om det är mobbning. Är det en oavsiktligt dumhet blir det klarlagt. Kristina Östberg poängterar att det är den utsattes upplevelse som räknas, oavsett avsikt.
Konfronterar man en mobbare med vad den sagt kan det negativa beteendet bli synligt för fler.
– Om mobbaren inte får den reaktion den vill ha, trappar den upp och måste visa vad den håller på med.

Det är också vanligt att den utsatte förlöjligas. Men skämt ska inte få passera.
I det läget kan man säga ”Jag tycker inte att det var skoj”. Men inte mer, då kan man trassla till det.
Den som är mobbad ska inte ta på sig ansvaret för det som sker. Inte tänka: ”Vad har jag gjort som gör att hon beter sig så här?” I stället ska man lägga ansvaret på mobbaren och tänka: ”Varför beter hon sig på detta viset?”
De som mobbas blir otroligt vaksamma, Kristina Östberg tror att det är till hjälp när de ska agera.
– Många tycker att de blir orättvist behandlade, då är det bättre att förstå vad som händer och lära sig metoder som gör att man kan ta tillbaka makten.

Hennes erfarenhet är att de som utsätts för mobbning förändras. Hon jämställer reaktionerna med de hos brottsoffer som kan kasta sig mellan olika känslotillstånd. Ofta tappar de förmågan att bedöma vad de ska göra i situationen.
– De som mobbas orkar inte vara kompetenta, de har fullt upp att skydda sig. Därför gör de misstag som påpekas av mobbaren.
Det leder till att de blir sjukskrivna och kan förlora jobbet.
För att överleva om man är utsatt för mobbning tror Kristina Östberg att det är nödvändigt att inse att man är det.
– Man ska skaffa sig ett bra liv, det är bästa hämnden.

11 RÅD

1 För att få styrka, tänk på någon som du beundrar, och fundera på hur den personen skulle ha gjort.

2 Räkna till tio, andas djupt och välj en strategi.

3 Se en elak person som den är, bortförklara inte

4 Ha några svar klara: ”Tråkigt att du tänker så”, eller ”Jag har inte tid just nu”. Träna framför en spegel.

5 Om du är i en grupp där det finns elakheter, håll distans.

6 Samla konkret information om mobbaren. Skriv ner.

7 Lyssna alltid uppmärksamt, luta dig bakåt, tryggt.

8 Möt förlöjligande genom att agera som om du är stor och stark.

9 Om någon inte lyssnar, säg ifrån. Kräv respekt.

10 Byt samtalsämne!

11 Bästa knepet! Håll dig lugn. Tryck tungan mot gommen. Då avslöjar inte ansiktets muskler något, istället kanske du ler lite. Till slut blir du trött. Ställ då frågan: ”Hur tänker du när du säger så!”
Den frågan kan avvärja den skam som ett mobbningsangrepp kan ge.

Källa: ”Mobbing på arbetsplatsen – en handbok i konsten att slå tillbaka” av Lasse Eriksson och Kristina Östberg.

ID: Kristina Östberg

Ålder: 58.
Bor: Uppsala.
Familj: Lasse Eriksson.
Bakgrund: Personalvetare, leg psykoterapeut med inriktning på KBT, kognitiv beteende terapi, organisationsutvecklare och chefscoach.
Aktuell: Har tillsammans med maken och ståuppkomikern Lasse Eriksson skrivit "Mobbning på arbetsplatsen - en handbok i konsten att slå tillbaka", Liber.

Mobbning

Mobbning är när en person under en längre tid blir utsatt för negativa handlingar från en annan person, eller flera, i en situation där makt eftersträvas. Den som utsätts har svårt att försvara sig.
Mobbning är inte
- en konflikt mellan två jämbördiga parter.
- en kränkning vid ett tillfälle.
- kritik för att man inte följer rimliga regler och avtal.

Mobbning i siffror

8 % av alla som jobbar mobbas av chefer eller arbetskamrater.
10 % av undersköterskor och sjukvårdsbiträden mobbas.
7 % av alla arbetssjukdomar orsakas av relationsproblem på jobbet.
80 % anmäldes av kvinnor.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer:

 

Mobbningsboken, Eva Berlin och Jan Enqvist, Arbetsmiljöforum/ Du&Jobbet.

Undvik mobbning på jobbet, Ilona Björk Bovin och Krister Skoglund, Prevent.

Vuxenmobbning i människovårdande yrken, Lillemor R-M Hallberg och Margaretha Strandmark K, Sudentlitteratur.

Syndabockar, Ingela Thylefors, Natur & Kultur.