Inte allt är nattsvart när det gäller utbildningar för skötare. Magnus Svensson låter närapå lyrisk när han talar om vad utbildningen gett honom. Han nämner handledning, möjlighet att utveckla sig, lära sig kontakt­mannaskap och mycket annat, samt 20 veckors praktik.
Idag är han skötare på psyk­akuten i Karlskrona.

Sedan tio år tillbaka har arbetsgivaren varit med och utformat 80 poängs KY-utbildning i psykiatri för skötare. Det har lett till att skötarna är välutbildade och eftertraktade även utanför länet. Den går även att läsa på distans.
I Blekinge har inte sjuksköt­ersketjänster omvandlats till sköt­artjänster på flera år. Arbets­givarna visar stor uppskattning för skötarna, enligt Kommunals sektion.