De två LO–förbunden har tecknat avtal som, liksom IF Metalls, är på 22 månader och ger totala kostnadsökningar på 3,2 procent.
Det som skiljer är reglerna för inhyrning av bemanningsföretag.

Enligt avtalen för Livs och GS ska arbetsgivaren, om han vill hyra in arbetskraft under längre tid än fem veckor, förhandla med den lokala klubben.
Säger klubben nej ska det förhandlas centralt. Om det inte går att enas där avgörs tvisten i en partssammansatt nämnd. Den ska pröva om det är skäligt att hyra in istället för att återanställa.

Livs och GS är liksom andra LO–förbund kritiska till den lösning som IF Metall nyligen gått med på i sitt avtal med Teknikarbetsgivarna. Enligt det avtalet kan arbetsgivarna vid återanställning välja bort en tredjedel av dem som har företrädesrätt, om det inte finns en avtalsturlista där arbetsgivare och klubb redan kommit överens om i vilken ordning återanställning ska ske.

Gerald Lindberg, andre ordförande i Livs tycker att deras avtalslösning är mycket bättre än IF Metalls.
– Vi rör inte företrädesrätten. Arbetsgivarna tillåts inte att godtyckligt säga vem som ska återanställas. Vår lösning rör inte medbestämmandelagen och anställningsskyddslagen. En före detta anställd har med vårt avtal fortfarande rätt att i domstol pröva om hans företrädesrätt är kränkt. Det är mycket viktigt, säger han.

Finns det avtalsturlistor har facket förhandlat bort företrädesrätten för dem som sätta på undantag. Inom IF Metalls avtalsområde är det vanligt med avtalsturlistor både vid uppsägning och vid återanställning.
Enligt avtalen för GS och Livs finns det möjlighet att också inom deras områden lokalt komma överens om sådana avtalsturlistor.
– Den möjligheten har vi redan i våra avtal så det innebär ingen större förändring, säger Gerald Lindberg.