SVAR: Väljs du till ombud inbjuder sektionen dig till introduktion och grundutbildning, där du bland annat får gå igenom rollen som arbetsplats- eller skydds­­­ombud. Som ombud är du en viktig person för dina arbetskamrater, men även för arbetsgivaren. Medlemmarna kommer att vända sig till dig när de vill tala om fackliga frågor eller har något problem de vill ha hjälp med, och arbetsgivaren kan ta kontakt med dig för att diskutera problem eller informera om situationen på arbetsplatsen. Du kan alltid vända dig till din sektion som ska hjälpa dig om du har frågor, funderingar eller behöver stöd inför en problemlösning. Lycka till med ditt nya uppdrag!