I april 2008 infördes en regel om deltidsbegränsning i arbetslöshetsförsäkringen. Det betyder att 75 dagar i försäkringen kan användas till deltidstämpling. Sedan har man två möjligheter – att bli heltidsarbetslös och söka arbete på heltid med ersättning från a-kassan eller att fortsätta arbeta deltid med lägre inkomst som följd.
– Att så många fortsätter med deltiden visar på osäkerheten för möjligheterna att få ett heltidsjobb om de säger upp sig. Jag är djupt bekymrad över konsekvenserna av reformen och vi ser ju nu hur fel den slår, säger Ylva Thörn.

I december 2009 hade 5500 medlemmar i Kommunals a-kassa förlorat möjligheterna att deltidsstämpla.
Av de utförsäkrade som ingår i undersökningen har sju av tio fortsatt arbeta deltid. Drygt en av tio var heltidsarbetslös. Endast en av hundra medlemmar arbetar heltid efter att deltidsdagarna tagit slut.

Ylva Thörn tycker att det är hög tid att politikerna som arbetsgivare i kommuner och landsting tar sitt ansvar och att de nu i avtalsrörelsen visar att de är beredda att göra något.
Men att få in rätten till heltid i avtal eller via lagstiftning är ett krav som framförts under lång tid utan att det hänt så mycket.
Finns det andra vägar att gå än via avtal eller lagstiftning?
– Det tredje sättet skulle vara att vi kvinnor sätter ner fötterna och säger att man inte vill ha de här jobben längre. Fortfarande år 2010 behandlar arbetsgivarna kvinnor som om de befann sig tillfälligt på arbetsmarknaden, konstaterar Ylva Thörn.

Oppositionen har varit kritisk mot deltidsregeln samtidigt som Socialdemokraterna haft liknande förslag, om än utökade till 100 deltidsdagar.
Kan du och Kommunal acceptera en deltidsbegränsning i a-kassan i en rödgrön överenskommelse?
– Den enda förutsättningen är att man då har sett till den service som krävs för att skapa heltidsarbeten finns.
Det har ju visat sig omöjligt hittills?
– Ja, och då måste man hitta en annan lösning. Det är viktigt att politiskt visa att det här inte är hållbart, säger Ylva Thörn.
Har fackföreningsrörelsen lyckats vara de deltidsarbetslösas röst i den utsträckning man borde?
– Jag kan tycka det utifrån att vi belyser frågan och är starka opinionsbildare. Men jag tycker att vi borde gå samman otroligt mycket tajtare hela fackföreningsrörelsen, LO-förbunden, TCO-förbunden och SACO-förbunden.

Kommunals studie av medlemmar som förlorat rätten att deltidsstämpla visade att majoriteten av dem var kvinnor, 36-55 år, anställda av en kommun och den dominerande yrkesgruppen var undersköterska. Tre av tio hade arbetat över sju år hos samma arbetsgivare.
Kommunals undersökning genomfördes av CFI Group december 2009-januari 2010. 90 procent av de tillfrågade deltog. 201 medlemmar intervjuades, de var antingen redan utförsäkrade eller hade mellan en och tio deltidsdagar kvar.

Nuvarande arbetssituation för medlemmar som är utförsäkrade och har slut på deltidsdagar.

Arbetar deltid: 71 procent.
Arbetslös (heltid): 12 procent.
Deltar i arbetsmarknadspolitiskt program: 6 procent
Studerar: 6 procent.
Sjukskriven: 3 procent.
Arbetar heltid: 1 procent.
Föräldraledig: 1 procent.

Källa: Kommunal