Samma dag som Miljöpartiet tappar 2,3 procent i senaste väljarundersökningen presenteras partiets förslag till valmanifest.
Ledorden är grön omställning, satsning på småföretag, jobb, trygghet och en rödgrön regering efter valet 2010.

Miljöpartiet tänker arbeta för en kraftig investering i spårvagnar, bussar, tåg, tunnelbana och bussar. Partiet vill också satsa på alternativa bränslen än bensin till bilarna.
Förutom satsning på förnybara energikällor föreslås att det ska vara lönsamt att producera sin egen el.
Mer gods på tåg istället för på lastbil, livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren, björn, järv, lo och varg, stärkt strandskydd, och ekoturism är andra miljösatsningar.

Partiet föreslår olika satsningar för att underlätta för småföretag, en allmän arbetslöshetsförsäkring, att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas, kortare arbetstid för i första hand småbarnsföräldrar och flexibel pensionsålder.
Miljöpartiet vill stärka barnens rättigheter och elevdemokratin i skolan.
Vård och omsorg föreslås bli bättre genom satsningar på behoven för äldre och psykiskt sjuka. Barn, äldre och sjuka ska enligt förslaget få nylagad mat från lokala kök i skolor, äldreomsorg och sjukhus.
Lokalt producerade råvaror ska i första hand köpas in för matlagningen i dess kök.

Miljöpartiet vill ha höjt studiebidrag, mer lärartid åt studenterna och att det ska bli lättare att studera i alla skeden i livet.
Föräldraförsäkringen ska enligt förslaget delas i tre delar, en av delarna till mamman, en till pappan och en gemensam del för föräldrarna.
Jämställdheten ska dessutom stärkas genom en lag om kvotering av kvinnor i styrelsen för börsbolag och offentliga bolag.
Kvinnojourerna föreslås få ökat stöd och lagstiftningen skärpas när det gäller våldtäkt. De som döms för misshandel ska enligt Miljöpartiet tvingas genomgå behandling.

Diskriminering och hatbrott vill partiet motverka. Barn med invandrarbakgrund föreslås få rätt till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. Nyanlända svenskar ska lättare kunna studera svenska, validera sin kunskap och få arbete enligt valmanifestet.
Miljöpartiet tycker att reglerna för kameraövervakning i samhället ska skärpas och att FRA–lagen ska rivas upp.
Fildelning på nätet vill partiet avkriminalisera och upphovsrätten vill de modernisera.

Förslaget till valmanifest ska behandlas vid Miljöpartiets kongress i Uppsala den 14–16 maj.