SVAR: Du får fortsätta på din ersättningsperiod under förutsättning att uppehållet varit kortare än ett år. Har du varit sjuk , haft föräldrapenning eller annan överhoppningsbar tid räknas den tiden inte in i uppehållet. Du får också behålla samma dagpenning. Det gäller under förutsättning att arbetet varit i Sverige. Vid arbete utomlands kan andra regler gälla.