SVAR: Lagen om anställnings­skydd säger att en arbetad dag är lika med en så kallad las-dag. Men lagen säger ingenting om hur lång en arbetsdag är, vilket innebär att en timmes arbete är lika med en arbetad dag.  Vid anställning för till exempel en hel månad får arbetstagaren räkna varje dag som en las-dag oavsett arbetsdag eller ledig dag.Lokalt kan det också finnas kollektivavtal som säger att en arbetad dag ger 1.4 las-dagar.