SVAR: Du skriver inte om du är offentligt eller privat anställd, men jag tolkar det som att du är offentliganställd eftersom du berör samverkan. Utbildningar i arbetsgivarens regi regleras av  AB 07 § 7,  som säger att det gäller tid mot tid vid utbildningsinsatser och alltså inte övertidsreglerna. Går det inte att få annan ledig tid i stället ska arbetstagaren kompenseras med fyllnadslön.